Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwaliteitsspecialist

Zoetermeer

02-01-2014

Kwaliteitsspecialist

Organisatie

Functie

Voor Stichting Jeugdzorg Zuid-Holland West zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsspecialist met veel HKZ kennis en ervaring. In 2014 vindt een herregistratie van de HKZ-audit plaats. Recentelijk hebben twee audit dagen plaatsgevonden. Een van de acties die daar uit is gekomen is dat eind januari een integraal kwaliteitsplan opgesteld moet zijn. Aangezien de specifieke kennis momenteel niet in huis is, wordt gezocht naar een kwaliteitsspecialist die een heel concreet kwaliteitsplan opstelt en graag zijn/haar kennis overdraagt aan de organisatie. Na oplevering van het plan zal betrokkenheid in de vorm van coaching/begeleiding bij de implementatie gewenst zijn. Belangrijke zaken die in het kwaliteitsplan terug moeten komen zijn: * integrale aanpak * tijdpad voor de komende jaren en mijlpalen per jaar * taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden & rol en afstemming lijn-staf * cyclus/kalender ahv HKZ volgens nieuwe schema, zodat audits daarop aansluiten * proces in zn totaliteit adhv pdca * toetsen van de huidige werkwijze * onderkennen grootste risico's * update-cyclus van procesbeschrijvingen/werkinstructies en de aansluiting daartussen * expertise die intern nodig is (liefst concreet opleidingsadvies) * eventuele externe ondersteuning bij het traject (periodiek coaching/training on the job)

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master