Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim teamleider Financiele Administratie met veranderkracht

Terneuzen

01-05-2014

Interim teamleider Financiele Administratie met veranderkracht

Organisatie

Functie

Voor een zorgorganisatie zoeken wij per direct een interim teamleider voor de financiële administratie. De organisatie biedt zorg- en dienstverlening in Zeeland aan mensen met een verstandelijke beperking met als doel een goed leven te kunnen leven. 800 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de cliënten van de organisatie. De afdeling financiële administratie is onderdeel van de divisie bedrijfsondersteuning. Evenals de afdeling HR, zorgadministratie, facilitair en huisvesting. De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de boekhouding en facturering. De afdeling werkt o.a nauw samen met de zorg(cliënten)administratie en de HR/salarisadministratie. Vorig jaar is een gemeenschappelijke frontoffice (servicepunt) ingericht waar alle vragen van medewerkers en cliënten binnen komen. Dit Servicepunt werkt met de applicatie 'topdesk'. Als de medewerkers van de servicedesk de vraag niet kunnen afhandelen spelen zij hem door naar de teamleider van betreffende afdeling waarmee SLA's zijn afgesproken voor de afhandeling. De afdeling financiële administratie bestaat uit 4 medewerkers en wordt aangestuurd door een (meewerkend) teamleider. De huidige teamleider vertrekt waardoor er naar opvolging gezocht wordt. Vanwege diverse interne ontwikkeling en de behoefte aan verdere professionalisering en digitalisering van de werkprocessen wordt er gekozen voor een interim teamleider die de afdeling, samen met de medewerkers , naar een hoger plan kan tillen. Sinds januari 2014 maakt de organisatie onderdeel uit van de Carante groep. Er zijn 12 zelfstandige Care organisaties aangesloten die samenwerken op bijvoorbeeld inkoop en ICT. Dit jaar gaat de organisatie met diverse applicaties en pakketten over naar de applicaties die binnen Carante gebruikt en ondersteund worden. Er is een projectleider binnen de organisatie voor deze transitie. De teamleider Financiën is deelprojectleider voor de overgang van het boekhoudpakket Vis2000 naar CODA en van online approval naar Basware voor de online afhandeling van facturen. Dit moet na de zomer gerealiseerd zijn. In de organisatie wordt ook een nieuwe business intelligence applicatie ingevoerd. Dit moet een dasboard opleveren voor alle leidinggevenden waar relevante data uit alle systemen in verwerkt moeten worden. Van budget tot ziekteverzuim en openstaande facturen. Naast bovengenoemde zaken is de opdracht dat de afdeling pro-actiever wordt; initiatief neemt om processen en procedures te verbeteren. Dingen slimmer te organiseren en om de betrouwbaarheid en tijdigheid van de financiële rapportages te verhogen. De opdracht bestaat obv bovenstaande grofweg uit de volgende 4 onderdelen: 1:aansturen van de dagelijkse praktijk en de 4 medewerkers. 2: het op inhoud (kennis en vakgebied) coachen van een van de medewerkers die wellicht de potentie en ambitie heeft om de interim Teamleider op te volgen (eind 2014) als de afdeling naar een hoger plan is getrokken. Deze medewerker heeft een control achtergrond en is nog minder ervaren in financiële administratie en leidinggeven. 3:het in kaart brengen van de huidige werkprocessen (er gebeurt nog te veel mbv excell sheets bijvoorbeeld) en het doen van verbeter voorstellen hoe de processen efficiënter ingericht en meer gestandaardiseerd en gedigitaliseerd kunnen worden. Het optimaliseren tijdigheid en betrouwbaarheid van de periodieke financiële rapportages. 4:deelprojectleider voor de overgang naar en implementatie van de twee genoemde software applicaties en aandeel leveren bij de implementatie van de Business Intelligence applicatie.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master