Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider ICT

Terneuzen

08-04-2013

Teamleider ICT

Organisatie

Functie

Tot vier jaar geleden heeft de organisatie haar ICT volledig uitbesteed. In de afgelopen vier jaar is een eigen ICT organisatie opgebouwd waar verschillende externe partners bij betrokken zijn. Zo is er een partner voor het netwerk en een partner voor werkplekbeheer. Sinds 1 december 2012 vallen alle staf en ondersteunende functies onder de Divisie Bedrijfsondersteuning. Dit brengt een dynamiek met zich mee van verandering en optimalisatie van de ondersteunende diensten. ICT is een van de functionele eenheden van de Divisie en bestaat uit twee applicatiebeheerders. Wegens het op zeer korte termijn wegvallen van de huidige teamleider ICT is de organisatie op zoek naar een (tijdelijke) vervanger. Onze opdrachtgever is de directeur Bedrijfsondersteuning en verantwoordelijk voor de 8 eenheden die onder de Divisie Bedrijfsondersteuning vallen. De afdeling bestaat momenteel uit twee applicatiebeheerders. Verder zijn ICT zaken, zoals werkplekbeheer en het netwerk uitbesteed aan derden. Andere zaken zoals de planning en Bofor zijn in eigen beheer en lopen goed, maar vragen betrokkenheid. Voor het Elektronisch Clienten Dossier loopt nu een traject waar in de komende maanden een richting voor gekozen gaat worden. Op het gebied van Zorgtechnologie staan projecten op stapel die pragmatische aanpak vragen. Tot slot zijn digitalisering van management en directie en de telefooncentrales thema’s die aandacht vragen. Tegelijkertijd moet op dit gebied beleid ontwikkeld worden en wordt in zijn algemeenheid een visie op ICT verwacht en een scherpe analyse om tot een Plan van Aanpak te komen. Deze veelzijdige en uitdagende opdracht vraagt een manager die de wind uit de zeilen houdt van de applicatiebeheerders zodat zij optimaal hun werk kunnen doen, een manager die snel een scherpe analyse kan maken van de situatie en op basis daarvan tot een plan van aanpak kan komen voor de afdeling ICT en deze uit kan voeren, een pragmaticus die zorgt voor een vloeiende doorgang van lopende projecten en iemand die sterk is in de interne contacten als ook de contacten met externe partijen.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master