Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager Ouderen

Clinge

30-09-2013

Clustermanager Ouderen

Organisatie

Functie

VOOR zoekt voor Tragel Zorg een Clustermanager a.i. voor het cluster ouderen, per direct en voor 4 dagen per week. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de inzet van een interim professional nodig is, mogelijk betreft het een langere periode. Het cluster ouderen werkt vanuit 7 locaties (6 kleinschalige woonvoorzieningen en 2 dagbestedingslocaties) in Clinge (Zeeuws Vlaanderen, bij de Belgische grens). Er werken ca. 70 medewerkers in zes zelforganiserende teams. De clustermanager geeft leiding aan de begeleiders, waarvan drie 1e begeleiders met zorginhoudelijke verantwoordelijkheid. Opdracht De clustermanager (v/m) is eindverantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening binnen dit cluster en hiermee voor de productie, financiën, personeel en kwaliteit. Naast het leidinggeven ligt de focus op de bedrijfsvoering en het verder ontwikkelen van het cluster ouderen binnen de zorgvisie van Tragel Zorg. Concreet: verdere ontwikkeling van het zorgprofiel ouderen, de vertaling naar zorginhoud, logistiek en procesverbeteringen in samenwerking met de teams van zorgprofessionals. Daarbij spelen de veranderingen in de AWBZ die moeten leiden tot ‘anders denken anders doen’.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master