Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager

Amsterdam

19-11-2015

Teammanager

Organisatie

Joke van Lonkhuijzen (onze vz RvT Stichting VOOR) is sinds 10/13 bestuurder bij Cordaan (naast Eelco Daamen en ?)
Alg. Info (n.a.v. gesprek met Elvira v Dusseldorp): zijn op arbeidsmarkt heel actief: recruitment en mobiliteit in 1 loket, goed geautomatiseerd, prof. versie van LI + samenwerking met Randstad. Ze zou heel graag de mobiliteit voor de zorg in de hele stad regelen (samen met gemeente) wordt over gepraat binnen de Sigra (maar ambtelijk). Zijn ook mij. goed bezig, bv. alle gadgets worden gemaakt door hun eigen kunst werkplaats (soc. werkvz), begrijpen dat de problemen bij Cordaan (steeds hoger opl.niveau medew. - steeds krappere fin. kaders, tweedeleing, etc.) dezelfde zijn als in de mij.

Functie

Cordaan Teammanager VGZ Stabiel, kwaliteitsgericht, klantgericht De organisatie Cordaan is de grootste zorgaanbieder voor Thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, Jeugd en Paramedische/Revalidatie Zorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning of zorg nodig heeft. De missie is om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid, thuis of binnen een woonvoorziening van Cordaan. Cordaan VGZ heeft over de hele stad en de regio daarbuiten locaties waar gewerkt wordt met cliënten met een verstandelijke beperking van jong volwassenen tot ouderen. Voor deze cliënten wordt zorg en ondersteuning geboden rond wonen, werken/leren, dagbesteding en besteding van vrije tijd. Centraal staat het creeëren van een veilige woonomgeving waar optimale zorg wordt geleverd. De organisatie staat voor de uitdaging zich de komende jaren slim, slagvaardig en flexibel te organiseren. Vanuit samenwerking en kennisontwikkeling wordt er gewerkt aan innovatie en een effectieve inzet van middelen waarbij de beste zorg kan worden geboden. Voor vijf teams op diverse locaties op de Werf, onderdeel van Cordaan VGZ, zoeken wij een kwaliteits- en klantgerichte solide manager Het team Op de locatie de Werf in Amsterdam Noord (Tuindorp/Oostzaan) werken vijf teams (vier teams voor woonbegeleiding en één team voor dagbesteding), Een deel van de teams is nog in opbouw, op termijn zullen er ongeveer 30 medewerkers binnen de teams werken. De doelgroep varieert in zorgbehoefte en aanpak. Speerpunt voor het komende jaar is het vernieuwen en verbeteren van de zorg voor deze cliënten. De locatie wordt de komende jaren drastisch verbouwd en gaat onderdeel uitmaken van een nog op te zetten specialistisch centrum (high care) dat zich in eerste instantie richt op cliënten met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum binnen Cordaan, met de ambitie om te groeien tot een gerenommeerd instituut dat cliënten uit heel Nederland trekt. Hierin wordt samengewerkt met universiteiten en collega instellingen in de sector. Onderdeel van dit proces is het scholen, ontwikkelen en coachen van de medewerkers in visie en methodieken passend bij de doelgroep. De afgelopen jaren is er veel wisseling van managers geweest. Op dit moment worden de teams aangestuurd door een interimmanager. De functie Je geeft leiding aan de medewerkers (woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders). De gedragskundigen worden aangestuurd door een manager behandelzaken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor de cliënt en de medewerkers en werk je nauw samen met de gedragsdeskundige, zowel bij beleidsmatige zaken als bij het omgaan met crisissituaties die passen bij de doelgroep. Dit alles doe je vanuit de visie van Cordaan: een mooi leven voor de cliënt, leuk werk voor de medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Hierbij ben je helder in het waarom, stuur je op het wat, coach je op het hoe en draag je zorg voor continu verbeteren en het vieren van successen. Je bent lid van het MT en legt verantwoording af aan de directeur VGZ Wat wij zoeken voor Cordaan Je bent een ervaren manager met ervaring binnen de VGZ, kennis en ervaring met de invoering van de Triple C methodiek en bij voorkeur ervaring in het werken met cliënten met autisme. Je hebt een visie op de doelgroep en weet deze samen met het team te vertalen naar methodisch handelen. Je kunt je expertise overdragen en bevordert de samenwerking in het team rond professioneel handelen en leren van elkaar. Daarnaast heb je overtuigingskacht, ben je een sterke netwerker en kun je verbindingen leggen tussen mensen met verschillende werkstijlen vanuit een multidisciplinaire achtergrond. Je brengt rust en vertrouwen en draagt zorg voor een respectvolle omgang met de cliënt. Je weet je stevig te positioneren in het krachtenveld tussen de wensen van de organisatie, de wensen van het team en de vragen die voortkomen uit de complexiteit van de doelgroep. Je bent daadkrachtig, houdt vast aan de ingezette koers en neemt je verantwoordelijkheid (en verwacht dit ook van anderen). Je stelt kaders en grenzen, bent flexibel in stijl, stuurt op inhoud en resultaten. Ons aanbod VOOR jou Een mooie opdracht met teams waar nog veel ruimte is voor verbetering en vernieuwing binnen de grootste zorgorganisatie van Amsterdam en omstreken Het salaris bedraagt maximaal € 58.000 bruto per jaar (fulltime dienstverband, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, FWG 60). Op termijn is doorontwikkeling mogelijk naar een functie in een hogere schaal. Het betreft een vaste functie voor 32-36 uur, gestart wordt met een jaarcontract. Meer informatie Wanneer je interesse hebt in deze functie kunt je jouw motivatiebrief en bijbehorend actueel CV (vermeld ook je Skypeadres) sturen via onderstaand formulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carola Roos, partner bij VOOR, carola@voor.nl,

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master