Wij zijn VOOR.

Ingevuld

P&O functionaris

Dordrecht

01-07-2016

P&O functionaris

Organisatie

Functie

De organisatie Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs). Yulius beschikt over bijna 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties (15), opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken in totaal ruim 1.700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Yulius wil een gevarieerd hoogstaand, generalistisch en specialistisch behandelaanbod beschikbaar stellen aan haar cliënten. Om dit te bereiken wil Yulius continu vernieuwend zijn, op zoek gaan naar nieuwe methoden en technieken en zichzelf zodoende steeds verbeteren. Voor medewerkers betekent dit een focus op ontwikkeling en samenwerking in een positieve opbouwende cultuur. Yulius verandert. De organisatie concludeert dat de huidige aansturing en daarbij behorende structuur en cultuur niet meer passend zijn bij de context. Yulius kiest er voor om zich te organiseren in kleinere aandachtsgebieden waaraan teams werken en om de inhoud van de dienstverlening weer centraal te stellen. Wendbaarheid en passende, kwalitatieve zorg- en dienstverlening zijn hierbij kernwoorden, voor nu en in de toekomst. De afdeling P&O is centraal georganiseerd en werkt voor alle divisies; Onderwijs, Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Autisme (KJPA), Volwassenzorg en Wijkgerichte zorg. Door veranderende wet en regelgeving (o.a. WMO en jeugdwet) en een interne herstucturering is de afdeling P&O volop in beweging. Op de divisies Onderwijs en Kinder- en jeugdpsychiatrie & Autisme (KJPA) behoefte aan ondersteuning. De P&O functionaris ondersteunt de P&O adviseurs en het management bij de uitvoering en implementatie van het operationele en tactische personeel- en organisatiebeleid. De functie De komende tijd ligt de focus op een aantal aandachtsgebieden binnen KJPA en Onderwijs. De aandachtspunten van KJPA liggen op; Verzuim: Yulius heeft een verzuimcoördinator. Van de P&O functionaris wordt gevraagd deze coördinator te ondersteunen bij de eerste vragen van de teamleiders. Hulp te geven bij registratie, het opstellen van re-ïntegratie dossiers, meedenken over alternatieven. Informatiemateriaal beschikbaar stellen. Contracten: Advsering op bestaande en nieuwe arbeidscontracten Uitstroom: Procedures opstellen m.b.t. uitstroom. Advisering over de mogelijkheden van een vervroegd pensioen. Arbeidsrecht: Vragen beantwoorden over de rechten van medewerkers. Casuïstiek bij disfunctionerende medewerkers, zoals processtappen bepalen in overeenstemming met de adviseur. Social plan: Ondersteuning op reorganisatietrajecten, in kaart brengen van vacatures/aflopende contracten, afspiegeling. Managementinformatie: Ondersteuning in analyse van personeelsinformatie zoals personeelskosten, verzuim etc. De focus binnen de divisie Onderwijs ligt op: P&O instrumentarium: Opzetten en beschrijven van werving & selectie proces en procedure,, instroom van stagiaires onderzoeken, evalueren en bijstellen van introductie en inwerkprogramma, evalueren van het mobiliteitsbeleid. Verzuim: Bij Onderwijs is het een van de speerpunten van 2016 om het verzuim terug te brengen. De P&O functionaris zal de verzuimcoördinator hierbij te ondersteunen. Contracten en arbeidsrecht: Ondersteuning bieden bij het opstellen van detacheringsovereenkomsten en bij de casuïstiek rondom disfunctionerende medewerkers, in overeenstemming met de adviseur. In deze functie onderhoud je intern contacten met management, P&O Adviseurs, verzuimcoördinator, collega’s van de afdeling en medewerkers van de organisatie. Extern onderhoud je contacten de arbodienst, met de bedrijfsarts en externe partijen relevant voor de functie (o.a. UWV, leveranciers, werkgeversorganisatie, branchevereniging, vervanginsfonds, ) Wat wij zoeken Je bent een ervaren (3 tot 5 jaar) P&O functionaris op minimaal Hbo-niveau op het vakgebied Personeel en Organisatie. Je hebt grondige kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving. Bij voorkeur in (jeugd-) gezondheidszorg en/of Onderwijs. Je beschikt over kennis van veranderen, cultuur en organisatie dynamiek en procesbegeleiding. Je bent gewend om projectmatig en gestructureerd te werken. Je bent in staat de verbinding te maken met de lijn. Je bent communicatief, sensitief en houdt het organisatiebelang voor ogen. Je bent gewend om te werken onder tijdsdruk en met deadlines. Je bent volhardend, hebt tact en doorzettingsvermogen Ons aanbod VOOR de beste kandidaat Een boeiende functie in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de organisatie voor de toekomst De inschaling is FWG 55 conform cao GGZ. Het betreft een vaste functie voor 32 tot 36 uur, gestart wordt met een jaarcontract, met zicht op verlenging. Meer informatie Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV sturen aan Roger Vroemen, partner bij VOOR, via onderstaand aanmeldformulier, of via roger@voor.nl vermeld in je CV ook een skype adres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master