Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim co-manager/divisiedirecteur

Terneuzen

03-07-2013

Interim co-manager/divisiedirecteur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Opdracht

Voor onze opdrachtgever (aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws Vlaanderen ) zijn wij per direct op zoek naar een co-manager/divisie directeur en coach voor enkele dagdelen per week. Situatie De organisatie bestaat uit meerdere divisies: algemene zorg en gespecialiseerde zorg. Eén van de divisies loopt fors uit de begroting. De divisiedirecteur is tot nu toe onvoldoende in staat om dit proces in control te krijgen en om de resultaten bij te sturen. De divisie bestaat uit 7 clusters met ieder een eigen clustermanager . Per cluster zijn er 30 tot 50 medewerkers werkzaam. Bestaande uit groepsleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. De behandelaars zijn ondergebracht in het expertise centrum van de organisatie. Dit centrum wordt op dit moment aangestuurd door een interm manager die geadviseerd heeft het expertise centrum uit het cluster te halen en direct aan de bestuurder te laten rapporteren. Naast financiële ontrol is er ook het nodige te doen op het gebied van kwaliteit van zorg en staat er nog een forse financiële taakstelling te wachten. Opdracht/vraag Onze opdrachtgever is de bestuurder van de organisatie en maakt zich zorgen over het functioneren deze divisie. Er is niet alleen ongerustheid over de (financiële) resultaten maar ook over de manier waarop de divisiedirecteur weer control probeert te krijgen die kunnen leiden tot verbeteringen. Er is nog voldoende vertrouwen van de bestuurder in de divisiedirecteur. De opdracht voor de interim manager/coach is om scherp te krijgen waar precies de oorzaak van de achterblijvende resultaten ligt en om hier op korte termijn, samen met de divisiedirecteur, weer control op te krijgen. Een onderdeel van de opdracht is te beoordelen waar of bij wie verbeteringen moeten worden doorgevoerd en of de divisiedirecteur de juiste persoon is voor deze opdracht . Wij zijn daarom op zoek naar een interimmanager die de huidige divisiedirecteur gaat ondersteunen/coachen in de aansturing van de divisie. Je rapporteert direct aan de bestuurder.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master