Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Externe Relaties & Dienstverlening a.i.

Utrecht

12-02-2014

Directeur Externe Relaties & Dienstverlening a.i.

Organisatie

Functie

Met spoed gezocht: Directeur Externe Relaties & Dienstverlening ad-interim - Boegbeeld FNV Zelfstandigen Voor FNV Zelfstandigen zijn wij op zoek naar een Interim Directeur Externe Relaties & Dienstverlening. Voor deze interim periode is besloten om het takenpakket van de vertrekkende directeur op te knippen en tijdelijk twee part time professionals aan te stellen, één manager voor de interne bedrijfsvoering en één directeur voor de externe relaties & dienstverlening. De manager interne bedrijfsvoering ad interim is al gestart. De kandidaat die we zoeken kent het speel- en krachtenveld waarin FNV Zelfstandigen opereert. Een turbulente tijd waarin organisaties en arbeidsmarkt snel veranderen en het belang van de groeiende groep ZZP-ers in de Nederlandse economie steeds meer wordt herkend. Dit vraagt van FNV Zelfstandigen om een heldere (her)positionering en ontwikkeling van nieuwe markten. Het gaat om een uitdagende interim opdracht die vraagt om specifieke kennis, ervaring, en competenties. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar een kandidaat die ZZP-ers een warm hart toe draagt en die maatschappelijk betrokken is. FNV Zelfstandigen is een autonomie vereniging van en voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. Aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) met als belangrijkste doel de positie van zelfstandig ondernemers te versterken. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit maximal 39 leden uit het hele land. Opdracht Representeren van de vereniging en fungeren als boegbeeld van FNV Zelfstandigen • Actief promoten van de missie en visie, via blogs en social media • Contacten met pers, politieke partijen en stakeholders • Geven van presentaties en lezingen op congressen en symposia • Relatie onderhouden met FNV, de nieuwe vakbeweging • Actief contact met andere ZZP- en branche organisaties en de opgebouwde samenwerking verder uitbouwen • Bestaande samenwerkingsverbanden onderhouden en nieuwe aangaan Overlegpartner voor voorzitter Raad van Beheer • Doelstellingen in dialoog met de Raad van Beheer ontwikkelen • Strategische- en tactische keuzes met de Raad van Beheer bespreken Visie, fundament neerleggen voor lobby gericht op ondersteuning ZZPers • Specifieke positie van leden en kleine ondernemers op de kaart zetten • Pro actief thema’s rond ZZPers op de (politieke) agenda zetten • Op basis van inhoudelijke analyses en maatschappelijke ontwikkelingen discussies initiëren Diensten ontwikkelen gericht op meer en sterker ondernemerschap • Invulling geven aan de strategische keuzes van de vereniging (waarde modellen) • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master