Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Ondernemende interim (beleids)adviseur voor zomerversterking bij 'Per Saldo'

utrecht

01-07-2015

Ondernemende interim (beleids)adviseur voor zomerversterking bij 'Per Saldo'

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

30/7/15, MSA: Er zijn 130.000 budgedhouders in NL. 25.000 zijn er lid van Per saldo.
Per 1/1/15 PGB gefinancierd vanuit 4 verschillende wetten (ipv 1 subsidieregeling via VWS): WMO, jeugdwet, WLZ (oude AWBZ) en ZVW. Betaling loopt via SVB (dossier trekkingsrecht) met allerlei problemen.
Er zijn 180.000 productcodes, 270.000 overeenkomsten tussen zorgverleners en budgethouders en er worden (vanuit SVB) 200.000 betalingen gedaan per maand die continu wisselen.

Opdracht

Graag brengen we de onderstaande nieuwe VOOR ZP/interim opdracht bij je onder de aandacht. Zoals je weet brengen wij alle opdrachten bij onze VOOR ZPers onder de aandacht. Het kan dus zijn dat je zelf niet aansluit op de opdracht, maar misschien ken je iemand die jij wel vindt passen en die je een plezier doet met het doorsturen van deze opdracht. We vragen je om hier kritisch en selectief mee om te gaan. Ook vragen we je om vertrouwelijk/zorgvuldig met de inhoud van de opdracht om te gaan. DE SITUATIE Voor Per Saldo zoeken wij per direct een ondernemende interim adviseur om het beleidsteam van 'Per Saldo' te versterken in de zomermaanden. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Er zijn 130.000 mensen in Nederland met een PGB (budgethouders) met een gezamenlijk budget van rond de 2,7 miljard euro. 25.000 budgethouders zijn lid van Per Saldo, de grootste belangenvereniging voor budgethouders. Budgethouders sluiten een overeenkomst met zorgverleners. Er zijn 270.000 overeenkomsten tussen budgethouders en zorgverleners. Iedereen heeft in de media wel meegekregen dat er rondom de uitvoering van het PGB de nodige onrust is. Per 1 januari van dit jaar is het PGB van een subsidieregeling overgegaan naar 4 verschillende wetten (WLZ, WMO, ZVW en de jeugdwet). De indicatie voor de hoogte van een budget wordt uitgevoerd door oa CIZ en gemeenten. In plaats dat PGB houders zelf hun budget op hun bankrekening ontvangen en zorgverleners uitbetalen loopt dit nu via de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De budgethouder houdt de regie en geeft aan welke zorgverlener wanneer en hoeveel uitbetaald moet worden door de SVB. Dit heet het zogenaamde trekkingsrecht (meer info : http://www.pgb.nl/trekkingsrecht). Een complexe 'operatie' die nog niet goed (genoeg) loopt. Zorgverleners krijgen soms te laat en/of niet het juiste bedrag uitbetaald. Er is een herstelplan opgesteld door de verschillende stakeholders (VNG, VWS, Zorgkantoor, SVB en Per Saldo) in het PGB dossier. Daaruit voortvloeiend zijn diverse werkgroepen opgestart waaraan de beleidsadviseurs van Per Saldo deelnemen. DE ORGANISATIE Bij Per Saldo werken een kleine 40 medewerkers. Per Saldo wordt geleid door een directeur (Aline Saers). Daarnaast is er een adjunct directeur die zich richt op de interne aansturing. Het adviescentrum is de grootste afdeling (15 medewerkers) en is verantwoordelijk voor (individuele) vragen van budgethouders, zorgverleners en betrokken organisaties zoals gemeenten. Naast diverse facilitaire, service en beheersfuncties is er een beleidsfadeling van 5 adviseurs die zich richt op beleid en collectieve belangen behartiging (CBB). Naast de reguliere werkzaamheden zijn er veel extra overleggen en werkgroepen als gevolg van boven beschreven situatie. Met de komende zomermaanden in het vooruitzicht heeft Per Saldo gedurende 3 tot 5 maanden voor 2 tot 3 dagen per week behoefte aan extra versterking van haar beleidsteam door een ondernemende en ervaren interim (beleids)adviseur. INHOUD VAN DE OPDRACHT Je participeert namens Per Saldo in diverse externe (en interne) overleggen en (herstel) werkgroepen. Je bereidt deze werkgroepen voor vanuit het Per Saldo perspectief en vertaalt uitkomsten van deze bijeenkomsten oa in heldere notities informatie voor budgethouders en externe partijen. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke dossiers en werkgroepen de interim beleidsaviseur zich gaat richten. Je rapporteert aan de directeur en de Senior Collectieve Belangen behartiger. WIE WIJ ZOEKEN Je bent een ervaren interim (beleids)adviseur op academisch niveau met ervaring binnen de wereld van (cliënten)belangenbehartiging en/of gezondheidsfondsen, patiëntenvereniging etc. je hebt ervaring met en bent in staat om primair te denken vanuit het cliëntperspectief. Je hebt zicht op en houdt rekening met het aanbiedersperspectief zonder dit leidend te laten zijn. je hebt ervaring met een politiek gevoelige context. Je bent een stevige en ervaren gesprekspartner in breed samengestelde werkgroepen en laat je niet 'overdonderen' door meer ervaren specialisten/adviseurs vanuit andere gremia. Je bent standvastig zonder star te worden. Je denkt strategisch en handelt tactisch slim. Je weet anderen te winnen voor de standpunten van Per Saldo op basis van een inhoudelijk sterk verhaal en door dit met charme te brengen. je durft je ook kwetsbaar op te stellen als je zaken niet weet. Je bewaakt je grenzen en gaat niet 'bluffen'. Je schrijft vlot en weet complexe materie te vertalen naar begrijpelijke tekst voor budgethouders. Bekendheid met het PGB dossier is een pré. Het betreft een opdracht per direct voor 3 tot 5 maanden voor 2 tot 3 dagen per week. Per Saldo is een gesubsidieerde organisatie met bescheiden financiële middelen. Het beschikbare tarief bedraagt max 90 euro/uur (bij voorkeur minder)/ PROCEDURE EN REACTIE Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent (max 2 weken vakantie) en aansluit bij het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie (motivatie en CV) per mail ( marieke@voor.nl ). Geef daarin je tarief en en eventuele vakantie aan. De selectiegesprekken bij VOOR staat gepland op 23 en 25 juni in Rotterdam. De VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever zijn waarschijnlijk op 30 of 31 juni in Utrecht bij Per Saldo met Aline Saers (directeur Per Saldo) en Cynthia Vogeler (Senior Collectieve Belangenbehartiging)

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master