Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Fysiotherapie

Almere

11-12-2015

Manager Fysiotherapie

Organisatie

Functie

Ondernemer met visie, kracht en realisme De organisatie Zorggroep Almere (ZGA) is de grootste zorgaanbieder in Almere. De zorggroep heeft een brede dienstverlening van eerstelijnszorg, woon- en zorgcentra en thuiszorg en is al bijna 35 jaar dé zorgverlener van Almere en omstreken. De organisatie biedt een sterk netwerk aan eerstelijnsvoorzieningen,die vanuit een integrale benadering zorg op maat leveren. Het visiedocument 2010-2015 spreekt van goede maat en de juiste toon als leidend principe. Deze visie wordt ondersteund door het werken volgens de principes van Planetree en de gedragscode RAAKT. Hierin staan het waarborgen en stimuleren van de klantwensen en de zelfredzaamheid van de klant centraal; de juiste zorg op de juiste plek waarbij cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven hebben en zoveel mogelijk thuis wonen. Doel is de zorg die een cliënt ontvangt zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat een integraal en passend aanbod ontstaat. De organisatie levert zorg vanuit 6 regio’s die op dit moment nog worden aangestuurd door een regiomanager met een integrale verantwoordelijkheid en twee managers die verantwoordelijk zijn voor een specifieke portefeuille; specialistische verpleeghuiszorg en farmacie. Bij Zorggroep Almere werken ruim 2500 medewerkers (vanuit 21 gezondheidscentra en 7 woonzorgcentra Verpleging en Verzorging waar zowel intramural als extramuraal (thuiszorg) geboden wordt. De ondersteunende diensten werken vanuit een gezamenlijk hoofdkantoor in Almere. De organisatie heeft een omzet van € 125 miljoen. Fysiotherapie binnen Zorggroep Almere Per 1 januari 2016 is de start van een nieuw verzelfstandigd onderdeel; de praktijken voor fysiotherapie binnen Zorggroep Almere. Deze start is het gevolg van een herpositionering en reorganisatie van het onderdeel Fysiotherapie binnen Zorggroep Almere. De divisie Fysiotherapie draaide al jaren met verlies Ook zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe aanbieders in de regio bij gekomen en heeft de Fysiotherapie van ZGA aan volume en bekendheid verloren. De afgelopen periode (vanaf april) is de divisie onder leiding van een interimmanager een nieuwe weg ingeslagen. Er ligt een toekomstbeeld met een bijbehorende begroting (met een begrote omzet van 5,4 miljoen per jaar) die ervoor moet zorgen dat deze BV met volle kracht vooruit kan en in de toekomst winstgevend kan worden Op alle terreinen vraagt dit aanpassingen; de huisvesting wordt in aantal m2 en aantal locaties teruggebracht (op een aantal locaties binnen gezondheidscentra wordt geen fysiotherapie meer aangeboden en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met zelforganiserende teams (in totaal 18 teams) die worden begeleid in hun doelstellingen door 3 teamcoaches. Ook zijn er nieuwe productiviteitsdoelen vastgesteld op individueel- en op teammniveau die nauwgezet worden gevolgd en geëvalueerd. Dit vraagt in houding en gedrag de nodige aanpassingen van de fysiotherapeuten. Gekozen wordt voor segmentering; naast de ‘reguliere’ locaties voor fysiotherapie komt er een expertisecentrum voor versnelde diagnose en complexe behandeltrajecten. In de fase die nu volgt zal er meer tijd en aandacht moeten uitgaan naar profilering in de buitenwereld. Verwijzers (huisartsen) en zorgverzekeraars maar vooral ook cliënten zullen de fysiotherapie van Zorggroep Almere weer als een herkenbare, kwaliteitsgerichte en vanzelfsprekende aanbieder moeten gaan zien, waar klanten graag komen en waar verwijzers vertrouwen in hebben. Dit vraagt ondermeer een vernieuwde communicatie- en marketingstrategie, waar nu de eerste stappen in gezet worden. De transitie die de voormalige divisie Fysiotherapie doormaakt is onderdeel van een reorganisatie binnen Zorggroep Almere waarin een aantal onderdelen (zoals jeugdgezondheidszorg, verloskunde en maatschappelijk werk) zich herbezinnen op hun positie binnen de zorggroep. De strategische heroriëntatie van deze divisies wordt in opdracht van de Raad van Bestuur aangestuurd door een (binnenkort te benoemen) Manager Allianties. . Voor de fysiotherapie praktijken zijn wij op zoek naar een energieke, resultaatgerichte manager die voort gaat op de gekozen koers. De functie De manager Fysiotherapie is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de praktijken voor fysiotherapie en geeft leiding aan de resultaatverantwoordelijke teams waarin ongeveer 80 fysiotherapeuten (ongeveer 60 fte) werken verspreid over 14 locaties in Almere. Je draagt zorg voor de doorontwikkeling van dit onderdeel door consequent mensen te coachen en aan te sturen op de uitgangspunten van het nieuwe businessplan. Je bouwt aan een solide netwerk in Almere, met name met huisartsen en andere samenwerkingspartners. In de doorontwikkeling geef je richting aan een nieuwe marketing- en communicatie strategie. Je hebt regelmatig overleg met de diverse ondersteunende afdelingen binnen ZGA over concrete opdrachten en het dienstverleningsaanbod. Daarnaast heb je regelmatig contact met de andere divisies/afdelingen van Zorggroep Almere over samenwerking. Je legt verantwoording af aan de Manager Allianties. Wat wij zoeken VOOR de fysiotherapiepraktijken van Zorggroep Almere De manager die wij zoeken is een echte zorgondernemer. Je hebt ervaring met het zelfstandig positioneren van bedrijfsonderdelen en het opstellen van bedrijfsplannen. Je handelt vanuit een analytische en overstijgende blik. Van nature kijk je van buiten naar binnen en neem je mensen mee in je denken en handelen. Je maakt duurzame verbindingen en bent een herkenbaar en betrouwbaar gezicht intern en extern. Je hebt geduld, maar weet op de juiste momenten kansen te benutten en besluiten te nemen. Anderen worden enthousiast van je en gaan graag een stapje harder lopen. Tactisch/operationeel ben je doortastend en consequent, strategisch ben je slim met flair. Je kijkt altijd een paar stappen vooruit, maar weet je tempo aan te passen aan de context waarin je opereert. Ons aanbod VOOR de beste kandidaat Een uitdagende ondernemende functie bij een zelfstandig bedrijfsonderdeel met veel potentie. De functie biedt ruimte de ingezette koers te verankeren, maar ook om toekomstbestendig door te ontwikkelen. De functie is gewaardeerd in functiegroep 11 of 12 , afhankelijk van je ervaring (maximaal € 4.700 bruto per maand). Meer informatie Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je voor 1 januari 2016 reageren via onderstaand formulier met een CV en een korte motivatie. Vermeld in je CV ook een Skypeadres. Voor meer informatie kun je contact met Carola Roos partner bij VOOR, carola@voor.nl.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master