Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris/Projectleider

Terneuzen

01-08-2014

Secretaris/Projectleider

Organisatie

Functie

Let op betreft een 5% opdracht ingebracht door Ruud Kuhn!! Opdrachtomschrijving: Diensten op de terreinen van o.a. marketing, communicatie, beleidsontwikkeling (transitie P&C cyclus) en zorginkoop, om het vertrek van de medewerker van Tragel Zorg die thans met deze taken belast is, op te vangen. I.o.m de opdrachtgever zullen de taken en verantwoordelijkheden deels structureel worden herbelegd binnen de staande organisatie; voor het resterende deel zal een profiel en wervingsprocedure voor een nieuwe medewerker worden opgesteld.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master